Than gáo dừa 6-12 MESH

  Giá bán: Liên hệ

  Thông tin chi tiết :

  Ứng dụng : là sản phẩm bình dân trong lọc nước sinh hoạt, nước thải

  - Mã hàng : Than gáo dừa 612

  - Iodine 100 - 120 Theo ASTM D 1510 - 02a

  - Chất bốc : 28.8 Theo TCVN 174: 2011

  - Carbon : 78.5 Theo ASTM D 5373 - 08

  - Tro : 5 - 10 % Theo TCVN 173: 2011

  - Độ ẩm : 10 - 18% theo TCVN 172 : 2011

  - Dung trọng khối : 500 - 600 Kg / khối theo TCVN 5488: 1991

  - Cỡ hạt : 6 - 12 mesh theo TCVN 251 : 2007

   

  Sản phẩm cùng loại :
 • Than gáo dừa 8 - 20 mesh
  Liên hệ
 • Than gáo dừa 4-8 mesh
  Liên hệ
 • Than gáo dừa 5-10 mesh
  Liên hệ
 • Than gáo dừa 3 - 6 mesh
  Liên hệ